Obsah

ZPRÁVY PND TV

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Ptáte se nás ...

Dotaz:

Dobrý den,

prosím o radu. V bytovém domě máme od dob OPBH klasické dveře od bytu (tzv. papundeklové). Nyní, když jsme SVJ, tak někteří vlastníci si chtějí koupit dveře nové. Vedení SVJ se tomu nebrání, ale upozorňuje na to, že zárubně neboli futra i dveře musí splňovat nějakou požární bezpečnost. Je tomu tak, nebo je jedno, jaké dveře nově nainstalují?

Děkuji za odpověď, předseda SVJ, Liberec.

Odpověď:

Dobrý den,

jestliže byl dům zkolaudován již za platnosti požárních technických norem, musí se dodržovat v této době stanovená pravidla do okamžiku, než proběhne např. rekonstrukce objektu, nástavba, popřípadě realizace nového výtahu, jednoduše do okamžiku kdy proběhne nové stavební řízení. Od této chvíle se musí dodržet požadavky stanovené normou CSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změna staveb a především požadavky Požárně bezpečnostního řešení, které se na změnu musí nechat vypracovat. Může se jednat i o změnu užívání prostor domu.

Obecně ale lze konstatovat, že jestli a jaký je požadavek na vstupní dveře do bytu a zda se v objektu jedná o nechráněnou únikovou cestu nebo chráněnou, lze zjistit nejlépe z požární zprávy, která je součástí projektové dokumentace (nově se tato část projektové dokumentace nazývá Požárně bezpečnostní řešení).

Pokud se jedná o objekt s nechráněnou únikovou cestou, nebude žádný požadavek v oblasti požární odolnosti na vstupní dveře do bytu. Dveře do bytu mohou být jakékoliv, ale toto platí, pouze pokud se dveře nemění v rámci stavebního řízení, tzn., neprobíhají ještě jiné stavební úpravy podléhající stavebnímu povolení. Každopádně mohu pouze doporučit výměnu dveří bez požadavku za dveře, které budou splňovat EI 30 DP3, už jen z hlediska zvýšení bezpečnosti rezidentů v domě.

V případě, že se bude jednat o částečně chráněnou únikovou cestu nebo chráněnou únikovou cestu, je nutné dodržet předepsanou požární odolnost vstupních dveří do bytů uvedenou v Požárně bezpečnostním řešení.

Odpovídal: Ing. Vladislav Hrdlička, Pro náš dům,z.s.

Vaše dotazy můžete zasílat na email: info(zavináč)pronasdum.cz